Defibrylacja

zabieg medyczny, stosowany podczas reanimacji, przy użyciu defibrylatora, mogący przywrócić hemodynamicznie wydolną czynność serca w warunkach migotania komór oraz częstoskurczu komorowego z niewyczuwalnym tętnem.


Polega na oddziaływaniu na mięsień sercowy prądem stałym o odpowiednio dużej energii, zewnętrznie poprzez powierzchnię klatki piersiowej, za pomocą defibrylatora.

W przypadku pojawienia się u poszkodowanego migotania komór lub częstoskurczu komorowego bez tętna, szybka defibrylacja jest jedynym najskuteczniejszym sposobem ratowania życia.

Podział defibrylatorów ze względu na kwalifikacje osoby udzielającej pomocy:


Model defibrylatora Półautomat Automat Tryb pediatryczny wbudowany w urządzenie Tryb pediatryczny - elektrody pediatryczne (opcja za dopłatą) Bateria główna (okres ważności) Elektrody (okres ważności) Bateria główna zintegrowana z elektrodami (okres ważności) Doradca RKO
Defibrylator iPAD SP1 półautomat 5 lat 2,5 roku
Defibrylator iPAD SP1 automat 5 lat 2,5 roku
Defibrylator Samaritan PAD 350 P 4 lata
Defibrylator Samaritan PAD 360 P 4 lata
Defibrylator Samaritan PAD 500 P z doradcą RKO 4 lata
Defibrylator Zoll AED Plus 10 baterii LR123
5 lat
5 lat
Defibrylator AED Nihon Kohden Cardiolife AED-3100 4 lata 2,5 roku
Defibrylator AED LIFEPAK CR2 USB 4 lata 4 lata

Podział defibrylatorów ze względu na kwalifikacje osoby udzielającej pomocy:


Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED)

jest to urządzenie przystosowane do użycia przez osoby bez kwalifikacji medycznych. Sam analizuje zapis rytmu serca, transmitowany przez dwie elektrody samoprzylepne. Na podstawie zebranych danych decyduje o sile impulsu elektrycznego oraz czy istnieje potrzeba wykonania wyładowania. W trybie automatycznym sam wyzwala impuls, w trybie półautomatycznym informuje o gotowości do wyzwolenia impulsu przez ratownika. Przy pomocy komend głosowych i wizualnych kieruje pracą osoby udzielającej pomocy.

Defibrylator Tradycyjny (Kliniczny)

może być obsługiwany tylko przez doświadczonego ratownika medycznego lub lekarza. Ma wbudowany monitor oraz drukarkę. Posiada łyżki, które są przykładane do klatki piersiowej pacjenta podczas wykonywania defibrylacji.
Ratownik samodzielnie analizuje czynność serca. Na podstawie zebranych danych decyduje o konieczności wykonania defibrylacji oraz dobiera siłę impulsu elektrycznego.


 

Profesjonalny sprzęt medyczny